Hopfen

NameQing­dao dahua
IHGC-CodeQID
Kate­go­rieBit­ter
Her­kunftChi­ne
Kurz­be­schrei­bungTsingdao Flower