Malze

NameKara­mell­malz Amber
Ande­re NamenCARAAMBER®
Kate­go­rieMalz
Maxi­mal­an­teil20.0 %
Mai­sche1
Beschrei­bung* Ver­bes­se­rung der Geschmacks­sta­bi­li­tät und der Voll­mun­dig­keit * Abrun­dung der Bier­far­be * röt­li­che Bier­far­be * Opti­mie­rung der Maisch­ar­beit Ein­satz: * Bock­bie­re * dunk­le Bie­re * rote Bie­re * Amber Bie­re * Amber Lagers * Amber Ales
Far­be70 EBC
Poten­ti­al1.033 SG
Was­ser4.5 %
Extrakt lufttr.82.3 %
EVG80.0 %