Malze

NameWei­zen-Kara­mell­malz
Ande­re NamenCARAWHEAT®
Kate­go­rieMalz
Maxi­mal­an­teil15.0 %
Mai­sche1
Beschrei­bung* Erhö­hung der Voll­mun­dig­keit * Inten­si­vie­rung des Wei­zen­mal­za­ro­mas * dunk­le­re Bier­far­ben Ein­satz: * ober­gä­ri­ge Biere
Far­be115 EBC
Poten­ti­al1.033 SG
Was­ser6.5 %
Extrakt lufttr.82.3 %
EVG80.0 %