Malzanalysen

MalzHok­kai­do-Kür­bis
Poten­ti­al1.015 SG
Far­be5 EBC
Extrakt lufttr.7.0 %
EVG80.0 %