Malzanalysen

MalzIREKS Mela Buche
Potential1.037 SG
Farbe85 EBC
Extrakt lufttr.83.9 %
EVG80.0 %