Malzanalysen

MalzHonig
Potential1.035 SG
Farbe1 EBC
Extrakt lufttr.83.1 %
EVG80.0 %